Informacje prawne

Asglatex Ohorn GmbH

Röderstraße 15

D-01896 Ohorn

 

reprezentowany przez: Dyrektor Zarządzający Piotr Górski

 

Telefon +49 (0) 35955 – 859-0

Faks +49 (0) 35955 – 859-99

 

E-Mail:info@asglatex.com

 

Wpis do rejestru

 

Wpis w rejestrze handlowym

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Dreźnie

Numer w rejestrze: HRB nr 6660

 

NIP: 213/105/00787

NIP: DE 152 441 498

 

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

 

Dyrektor Zarządzający Piotr Górski

 

Inspektor ochrony danych:

 

bsw-beratung, service & training GmbH

Pan Steffen Stiehler

www.bsw-gmbh-online.de

 

Rozstrzyganie sporów:

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w nadruku.

 

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przez konsumencką radę arbitrażową.

 

 

Odpowiedzialność za treść:

 

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnym prawem zgodnie z § 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8 – 10 TMG

my jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności

wskazujących na nielegalną działalność.

 

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak

możliwa dopiero od momentu poznania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy te treści.

 

Odpowiedzialność za linki:

 

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich („linki”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności Asglatex Ohorn GmbH, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Asglatex Ohorn GmbH jest świadomy treści i był technicznie w stanie to zrobić, możliwe i uzasadnione byłoby uniemożliwienie korzystania w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Dlatego Asglatex Ohorn GmbH wyraźnie oświadcza, że ​​odpowiednie strony, do których prowadzą linki, były wolne od nielegalnych treści w momencie tworzenia linku. Asglatex Ohorn GmbH nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz treść stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez Asglatex Ohorn GmbH. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

 

Prawa autorskie:

 

Asglatex Ohorn GmbH dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik i tekstów. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez Asglatex Ohorn GmbH należą wyłącznie do Asglatex Ohorn GmbH.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony.