Home 9 O Asglatex

Kompetencja, elastyczność i innowacyjność

O ASGLATEX

Kompetencja, elastyczność i innowacyjność: te zasady stosuje z całą konsekwencją firma Asglatex Ohorn GmbH.

Dzięki temu od ponad 80 lat nasze średniej wielkości przedsiębiorstwo z powodzeniem utrzymuje się na rynku, produkując tkaniny techniczne i oferując swoim klientom doskonałą jakość produktów oraz krótkie okresy produkcji.

Nasz nowoczesny dział produkcji umożliwia produkowanie szerokiej gamy produktów o wysokiej jakości. Kluczowe kompetencje, jakie posiadamy, to produkcja siatek z włókna szkl anego oraz akcesoriów zbrojeniowych do zastosowań w przemyśle budowlanym. Naszą paletę produktów dopełnia sprzedaż tkanin technicznych do zastosoważ w różnych obszarach przemysłu (np. z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym) oraz w ochronie przed wysoką temperaturą i ochronie przeciwpożarowej. Nasze produkty dostarczamy dla wielu gałęzi przemysłu, jak chociażby okrętownictwo i przemysł motoryzacyjny, budownictwo, odlewnictwo oraz budowa maszyn i urzadzeń technicznych.

Historia

Obiecujący start

Korzenie naszej tradycyjnej ­firmy sięgają wiele dziesięcioleci wstecz. W roku 1922 w Dreźnie powstała ­firma Geyer & Co. produkująca najpierw pastę do butów znaną jako
„Geyerit”. Jednakże juz w połowie lat dwudziestych podjęto w Dreznie produkcję tkanin i taśm do celów technicznych, co okazało sie lukratywnym interesem.

W roku 1931 pomieszczenia w Dreźnie okazały sie zbyt małe. Firma Geyer & Co. nabyła nowa parcelę w Ohorn. W następnych latach w Ohorn powstawały kolejne ­filie zakładu lub też były dzierżawione, gdyż popyt na produkowane wyroby był niezmiennie wysoki. W owym czasie w Ohorn pracowało około 70 pracowników.

Nowy początek po II wojnie światowej

W 1945 r. oba główne zakłady w Dreźnie i Ohorn padły ofi­arą nalotów bombowych i nie można ich było odbudować. W bardzo trudnych warunkach po zakończeniu wojny wznowiono produkcję w fi­liach zakładu w Ohorn, zatrudniając na początku ośmiu pracowników.

Wkrótce dzięki stale rosnącemu popytowi na odzież roboczą dla stalowni i odlewni żeliwa produkcja znowu wzrosła i udało sie utworzyż własny dział konfekcjonowania.
Rozwój sytuacji gospodarczej i politycznej w NRD nie ominał jednakże przedsiebiorstwa, które w międzyczasie umocniło swoją pozycję rynkową. W roku 1972 zakład został całkowicie znacjonalizowany.

Nowa nazwa

W roku 1974 firma została połączona z VEB Verotex. Nowemu przedsiębiorstwu nadano także i nową nazwę tj. VEB Asglatex Ohorn. W następnych latach ciągle zwiększano moce produkcyjne w zakresie produkcji tkanin silnie zwiększając eksport do innych krajów. Aby sprostać rosnącemu popytowi oraz efektywnie wykorzystać istniejące moce produkcyjne stopniowo przyłączano do przedsiębiorstwa kolejne zakłady. W ten sposób do roku 1986 liczba pracowników wzrosła do 222.

Wraz ze zjednoczeniem Niemiec przedsiębiorstwo straciło swoje dotychczasowe rynki zbytu. W związku z tym trzeba było ograniczyć produkcję i drastycznie zmniejszyć liczebność załogi. W tym czasie zakładem kierowała spółka powiernicza.

Przełom w nowych czasach

W roku 1992 firma została sprywatyzowana i rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii firmy. Pod nazwą „Asglatex Hitzeschutzmaterialien GmbH Ohorn” firma rozpoczyna nową działalność pod kierownictwem nowego właściciela Gerharda Bürgera zatrudniając 23 pracowników. Zakład specjalizuje się w produkcji siatek zbrojących dla budownictwa, tkanin izolacyjnych oraz różnych wyrobów konfekcyjnych do zastosowań w ochronie przed wysoką temperaturą i w ochronie spawaczy oraz produkcji technicznych artykułów konfekcyjnych.

W późniejszym okresie zrealizowano ważne inwestycje. W celu zwiększenia konkurencyjności zakupiono między innymi nowa instalację do impregnacji tkanin, maszyny tkackie, technikę komputerową oraz program do zarządzania gospodarką materiałową.

W roku 2008 firma Asglatex Ohorn GmbH została przejęta przez polską spółkę CB S.A. oraz spółkę Bürger Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF). Pod nowym zarządem strategia
gospodarcza naszej firmy została przewartościowana i dostosowana do zmienionych warunków rynkowych. Stary dział konfekcjonowania został zamknięty w roku 2009.

Od roku 2011 firma CB S.A. jest jedynym udziałowcem spółki Asglatex Ohorn GmbH.

W marcu 2013 r. Asglatex uruchomił nowoczesną powlekarkę, na potrzeby której specjalnie zbudowano nową halę produkcyjną. Dzięki temu Asglatex jest optymalnie przygotowany do wymagań klientów w przyszłości.

W roku 2020 firma CB stała się częścią międzynarodowego podmiotu Ondura Group co pozwoliło fabryce Asglatex na dalszy rozwój i inwestycje.