Home 9 Produkcja i jakość

Produkcja i jakość

Produkcja i jakość

Wszystko od jednego producenta

W Asglatex wszystko odbywa się w ramach jednej firmy począwszy od produkcji wałów osnowowych w dziale snucia osnów, poprzez tkalnię, impregnację aż po konfekcjonowanie.
Dzięki temu w dużym stopniu jesteśmy uniezależnieni np. od trudności zaopatrzeniowych, możemy szybko reagować na zamówienia klientów oraz zagwarantować niezmiennie
wysoką jakość.

Dobrze wykształceni i zmotywowani pracownicy naszej firmy tworzą zgrany zespół, aby w każdej chwili móc sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez naszych klientów.
Dlatego też stale rozszerzamy i modyfikujemy naszą paletę produktów.

Tkaniny są dostępne w różnych wersjach, które w zależności od przeznaczenia różnią się od siebie grubością nici lub rowingu, wielkością oczek i wynikającym z tego ciężarem powierzchniowym.

Podczas produkcji tych tkanin jesteśmy w stanie spełnić niemalże każde życzenie klienta. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszych możliwości.

Wyznacznikiem jest jakość

Jako producent i dostawca wysokiej jakości produktów z włókna szklanego dla licznych znanych klientów dążymy do tego, aby utrzymać wysoki standard jakości i stale go podwyższać.

W znacznym stopniu przyczyniło się do tego wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością.

Uzyskanie certykatu ISO 9001 i kolejnych stanowi dla nas wyraz konsekwentnej i sumiennej pracy w dziedzinie zapewnienia i polepszania jakości. Regularnie przeprowadzane wewnętrzne kontrole jakości oraz badania wykonywane przez niezależne laboratoria zewnętrzne gwarantują naszym klientom niezmiennie wysoką jakość naszych produktów.

Ochrona środowiska to nasz obowiązek

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły po nas nienaruszone środowisko przyrodnicze. Dlatego też Asglatex konsekwentnie dąży do utrzymania naszej produkcji na nowoczesnym poziomie, który wiąże się tym samym z ochroną środowiska. Stosowanie materiałów szczególnie chroniących środowisko, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także unikanie powstawania odpadów lub też ich właściwa utylizacja są dla nas czymś zupełnie oczywistym.

Naturalnie także i wysoka jakość i związana z tym długa żywotność naszych produktów przyczyniają się do zachowania naszego środowiska przyrodniczego i ochrony
istniejących zasobów.

Certyfikaty

CSTB

Francuski instytut naukowy i techniczny techniki budowlanej ma prawo sprawdzić, czy przepisy europejskiej aprobaty technicznej są spełnione.

ETAG

Europejska Grupa ds. Oceny Technologii (ETAG) to sieć współpracy instytutów badawczych, prowadząca badania terenowe w dziedzinie oceny technologii dla Parlamentu Europejskiego.

ISO

EN ISO 9001 określa minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, które organizacja musi spełnić, aby zapewnić produkty i usługi zgodne z oczekiwaniami klientów i wymaganiami regulacyjnymi.

WIEN ZERT

Aby móc dostarczać i instalować produkty budowlane w UE lub w Austrii, należy udowodnić użyteczność. Konieczne jest rozróżnienie, czy produkt jest zharmonizowany, a specyfikacje techniczne są obecne.